Windykacja terenowa. Co musisz o niej wiedzieć?

Windykacja terenowa. Co musisz o niej wiedzieć?

Windykacja terenowa

Windykacja terenowa? Jeśli zastanawiasz się, czy ta forma odzyskania długu będzie dla Ciebie najlepsza – ten artykuł jest dla Ciebie!

Kiedy dłużnik unika kontaktu telefonicznego oraz ignoruje skierowane do niego wezwania do zapłaty to znak, że sytuacja wymaga zastosowania bardziej zdecydowanych kroków. Z uwagi na to, że dłużnicy z reguły są przyzwyczajeni do tego, że otrzymują kolejne pisma ponaglające spłatę należności, warto rozważyć skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez windykację terenową. Jak się okazuje windykacja polubowna w formie windykacji bezpośredniej przynosi bardzo dobre rezultaty!

Windykacja terenowa: co to jest?

Windykacja terenowa jest formą windykacji bezpośredniej, mieszczącej się w zakresie metod zarezerwowanych dla windykacji polubownej. Jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do wszelkich form dochodzenia roszczeń uwzględniających przeprowadzenie bezpośredniego spotkania z dłużnikiem.

Warto pamiętać o tym, że tego rodzaju wizyta powinna być przeprowadzona przez doświadczonego windykatora. Samo spotkanie powinno być wcześniej przemyślane oraz odpowiednio zaplanowane, tak by wpisywało się ono w strategię skoordynowanych działań windykacyjnych.   

Jak wygląda i na czym polega windykacja terenowa?

Windykacja terenowa (zwana również windykacją bezpośrednią) stanowi przykład bezpośredniej konfrontacji z dłużnikiem. Wbrew stereotypom, działania windykatora nie mają na celu zastraszenia, ani wywierania na dłużniku większej presji niż to konieczne. Windykacja polubowna prowadzona w tej formie powinna więc bazować przede wszystkim na profesjonalizmie windykatora terenowego.

W rzeczywistości podstawowym celem wizyty jest przypomnienie dłużnikowi o konieczności spłaty zobowiązania oraz uzyskanie rzetelnych deklaracji dotyczących terminu uiszczenia należności. Istotne jest, by rozmowa przebiegała na wystarczająco wysokim poziomie merytorycznym, bogatym w niezbędne argumenty i wolnym od emocjonalnych nacisków. Realizowanie procesu windykacji w oparciu o użycie siły lub wykorzystanie nadmiernych nacisków emocjonalnych z pewnością nie doprowadzi do spłaty zobowiązania. Profesjonalne firmy windykacyjne doskonale zdają sobie z tego sprawę. Niezwykle rzadko pozwalają sobie na to, by prowadzenie sprawy nabrało takiego charakteru.

Co może windykacja terenowa? (funkcje)

Patrząc z punktu widzenia wierzyciela liczy się przede wszystkim skuteczność prowadzonych działań. Zlecając realizację działań windykacyjnych zewnętrznej firmie należy mieć świadomość tego, jaki dokładnie zakres zadań ma zostać przekazany specjalistom.

By móc to sobie uzmysłowić konieczne jest spojrzenie na windykację terenową z perspektywy zadań i funkcji, jakie może ona pełnić.

Cele windykacji terenowej

Windykacja terenowa to bezpośrednia konfrontacja z dłużkiem, której celem może być:

 • wywarcie wpływu emocjonalnego na dłużniku,
 • rozeznanie sytuacji w terenie (osobistej, zawodowej, gospodarczej),
 • wyjaśnienie powodów zadłużenia,
 • ocena posiadanego majątku dłużnika,
 • zebranie możliwie największej liczby informacji, które mogą okazać się przydatne na dalszych etapach postępowania windykacyjnego (przeprowadzenie wywiadu środowiskowego/zebranie informacji od pracowników, sąsiadów, znajomych oraz osób z otoczenia dłużnika),
 • nakłonienie dłużnika do natychmiastowej spłaty raty,
 • przedstawienie konsekwencji wiążących się z niezastosowaniem do żądania spłaty,
 • rozłożenie długu na raty oraz uzgodnienie dokładnego harmonogramu spłaty długu,
 • doprowadzenie do uznania długu lub podpisania ugody.

Wizyta może mieć również charakter monitorujący stan spłaty zadłużenia, jeżeli wykonywana jest po raz kolejny. Może mieć również na celu doręczenie korespondencji (np. wezwanie do zapłaty lub plan spłaty zadłużenia) lub  odebranie gotówki od dłużnika.  

KLIENT NIE PŁACI

ZLEĆ WINDYKACJĘ

Testowy alt obrazka Alt

Kim jest windykator terenowy?  

Windykator terenowy to osoba pracująca na zlecenie wierzyciela, której podstawowym zadaniem jest odzyskanie należności od dłużnika pozasądowego. Odpowiednio doświadczony windykator terenowy to największy „kapitał” firmy windykacyjnej.

Baza wiedzy:

Wbrew stereotypowemu myśleniu praca windykatora nie ma nic wspólnego z egzekucją komorniczą. Warto wiedzieć o tym, że rolą windykatora jest doprowadzenie do ugody z dłużnikiem, której finalnym rezultatem będzie spłata zaciągniętego przez niego zobowiązania. W praktyce oznacza to, że pracownik firmy windykacyjnej ma za zadanie zmotywować dłużnika do jak najszybszej spłaty kolejnych rat. Wszystko w sposób zgodny z prawem. Egzekucja komornicza w żaden sposób nie leży więc w zakresie kompetencji windykatora terenowego.

Windykator działa na podstawie pełnomocnictwa wierzyciela, z kolei komornik jest funkcjonariuszem publicznym wykonującym postanowienia orzeczeń sądowych. Zakres kompetencyjny oby tych zawodów w praktyce jest więc zgoła odmienny. Co oznacza, że egzekucji komorniczej nie należy mylić z odzyskiwaniem należności w postaci wizyty terenowej.

Czytaj więcej: Windykator terenowy, kim jest i co robi?

Windykacja terenowa a windykacja telefoniczna

Z oczywistych względów specyfika windykacji terenowej znacznie odbiega od działań realizowanych w ramach windykacji telefonicznej. Mimo tego wiele firm windykacyjnych, by odzyskać dług, korzysta z obu tych metod jednocześnie.

Obie te metody różnią się nie tylko skutecznością, ale również:

 • kosztem prowadzenia działań,
 • koniecznością przeprowadzenia wdrożeń
 • ogólną „wydajnością” pracy windykatorów

Mimo odmiennej specyfiki windykacja telefoniczna często stosowana jest jako narzędzie wspierające działania realizowane w terenie. Najczęściej sprowadza się to do możliwości wykorzystania telefonu do umówienia  spotkania z dłużnikiem.

windykacja telefoniczna a windykacja terenowa

O tym warto pamiętać!

Jeśli zastanawiasz się, która forma windykacja lepiej sprawdzi się w Twojej firmie powinieneś pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

 • Windykacja terenowa jest drugą najpopularniejszą formą działań zmierzających do odzyskania długu (zaraz po windykacji telefonicznej).
 • Wiele przedsiębiorców nie wierzy jednak w skuteczność windykacji telefonicznej, która miałaby służyć do czegoś więcej, niż do umówienia bezpośredniego spotkania z kontrahentem.
 • Warto pamiętać o tym, że negocjacje z klientem, który spóźnia się z uregulowaniem faktury zazwyczaj wymagają odpowiedniego wdrożenia oraz znajomości kontekstu sytuacyjnego danej sprawy. Poleganie na typowym scenariuszu rozmowy, który obowiązuje w danym call center może okazać się niewystarczające.     
 • Działania terenowe nie wymagają wdrożeń natury technologicznej. Decydując się na pracę w terenie organizacja zaplecza telekomunikacyjnego obsługującego, nagrywającego oraz zarządzającego połączeniami wychodzącymi i przychodzącymi nie będzie konieczna.  

To jeszcze nie wszystko!

 • Tworząc system windykacyjny w swojej firmie należy wziąć pod uwagę to, że działania telefoniczne pozwalają na rozpatrzenie większej ilości spraw w stosunkowo krótkim czasie. Ten system sprawdzi się w sytuacji, gdy kwota zobowiązania nie jest wysoka, a sama sprawa nie jest trudna.  
 • Windykacja terenowa ma sens w sytuacjach, gdy sama rozmowa okazuje się niewystarczająca.
 • Windykacja należności w sposób bezpośredni w większym stopniu pozwala określić realną sytuację finansową dłużnika.
 • Wysłanie pracownika terenowego wiąże się jednak z wyższym kosztem prowadzonych działań oraz mniejszą wydajnością pracy. Z punktu widzenia pracodawcy nieodzownym wymogiem, który przyjdzie nam zapewnić będzie również samochód służbowy dla windykatora. 
 • Bezpośrednie spotkanie z dłużnikiem wiąże się z wyższym poziomem presji niż ma to miejsce w trakcie rozmowy telefonicznej. Co w ostatecznym rozrachunku przekłada się na znacznie wyższą skuteczność niż ma to miejsce w przypadku windykacji telefonicznej. 

Po jakim czasie windykacja terenowa?

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że procedura odzyskiwania długów powinna rozpocząć się najszybciej, jak to tylko  możliwe. Pierwsze kroki zmierzające do odzyskania należności powinny zostać uczynione już na drugi dzień po przekroczeniu terminu płatności.

Nie jest jednak konieczne, by w pierwszej kolejności uciekać się do windykacji terenowej!

Zanim zdecydujemy się na wysłanie do klienta ekipy windykacyjnej warto upewnić się, czy nieodnotowana płatność nie jest wynikiem zwykłego przeoczenia. Jeżeli telefoniczne i mailowe ponaglenia również nie przyniosą rezultatu należy wystosować do dłużnika ostateczne wezwanie do zapłaty.

Dopiero w przypadku braku reakcji na tę formę polubownego rozwiązania sporu  warto skorzystać z narzędzi windykacji bezpośredniej.

Rada dla Ciebie

Z doświadczenia wiemy, że lekceważenie długów swoich klientów nikomu nie wychodzi na dobre. To w jakim stylu i w jaki sposób firma dba o terminowe płatności stanowi istotny czynnik wizerunkowy. Brak reakcji na nieterminowe regulowanie faktur tylko podważa naszą pozycję. Jednocześnie stanowi ciche przyzwolenie dla stosowania tego typu praktyk.

Windykacja terenowa w miejscu pracy

Dłużnicy bardzo często decydują się na ostateczną spłatę zadłużenia, w sytuacji gdy dowiadują się, że planowana wizyta windykacyjna ma odbyć się w ich miejscu pracy. Silnym motywatorem okazuje się w tej sytuacji ryzyko utraty dobrego wizerunku w oczach współpracowników, pracodawcy, a także klientów lub partnerów biznesowych, którzy przypadkiem mogą stać się świadkami tego rodzaju spotkania.

Zasadniczo żadne przepisy prawne nie zakazują odbycia tego rodzaju wizyty w miejscu pracy. Wierzyciel (lub działająca na jego zlecenie firma windykacyjna) może skorzystać tak naprawdę z każdej formy kontaktu z dłużnikiem. Nie ma więc znaczenia, czy spotkanie odbędzie się w miejscu zamieszkania, miejscu pracy, czy  wykonywania działalności gospodarczej.

Windykacja terenowa: i co dalej? 

Windykacja terenowa nie przyniosła rezultatu? To jeszcze nie oznacza, że szansa na odzyskanie długu zniknęła bezpowrotnie. Jeżeli pożądany rezultat nie został osiągnięty windykator może zasugerować wierzycielowi:

 • ponowienie wizyty windykacyjnej,
 • wpisanie nieuczciwego kontrahenta do krajowego rejestru dłużników,
 • sprzedaż długu na giełdzie długów,
 • postępowanie sądowe.

Windykacja on-line: www.windykujemy.com

Po latach pracy w branży windykacyjnej doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w wielu przypadkach BEZPOŚREDNIE SPOTKANIE z dłużnikiem to nie tylko najlepsza forma dojścia do porozumienia, ale niezwykle skuteczne narzędzie perswazyjne ułatwiające szybkie wyegzekwowanie spłaty zadłużenia. To z kolei pozytywnie wpływa na utrzymanie płynności finansowej w firmie. Zwłaszcza, że dochodzenie roszczeń może odbywać się na koszt dłużnika.

Tę formę windykacji z pełnym przekonaniem polecamy naszym klientom. Ze względu na wysoką skuteczność sami ją również praktykujemy w realizowanej przez nas działalności pożyczkowej i inwestycyjnej.

windykacja terenowa, windykujemy.com, zalety

Windykacja on-line: krok po kroku

Zastanawiasz się na czym polega i jak wygląda windykacja online?

Procedura zlecenia windykacji za pośrednictwem portalu www.windykujemy.com ma charakter on-line. Zlecenie wykonania wizyty windykacyjnej jest możliwe po wcześniejszym zalogowaniu się do konta klienta. Cała procedura rejestracyjna ogranicza się do kilku prostych kroków, które w sumie nie zajmą użytkownikowi więcej niż kilka minut.

W pierwszej kolejności sugerujemy zweryfikowanie, czy miejsce pobytu dłużnika znajduje się w obszarze naszego działania. Sprawdzenie lokalizacji umożliwi, znajdująca się na stronie głównej, wyszukiwarka kodów pocztowych:

windykujemy.com, windykacja terenowa, wyszukiwarka kodów, sprawdź lokalizację

Jeżeli dana lokalizacja NIE znajduje się w obrębie obsługiwanego przez nas terenu,
w celu uzyskaniu indywidualnej wyceny warto skorzystać z formularza kontaktowego.

Pierwsza wizyta windykacyjna zostanie zrealizowana najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia zlecenia. Dłużnika odwiedzimy we wskazanej lokalizacji – niezależnie od tego, czy będzie to jego miejsce zamieszkania, czy prowadzenia przez niego działalności.

Śledzenie postępów windykacyjnych jest możliwe za pośrednictwem MOBILNEJ APLIKACJI. (Ściągniesz ją bezpłatnie tutaj).

Jeszcze nie jesteś przekonany?

Jeśli nie widzisz rozwiązań pasujących do Twoich potrzeb, daj nam znać.
Jeżeli szukasz sprawdzonego systemu windykacyjnego dla swojej firmy – zapytaj o ofertę współpracy!
Wciąż nie jesteś przekonany? Zapoznaj się z opiniami naszych klientów!
Ta forma windykacji należności wcale Cię nie przekonuje? Wyślij wezwanie do zapłaty!

KLIENT NIE PŁACI

ZLEĆ WINDYKACJĘ

Testowy alt obrazka Alt

Mieliście okazję realizować działania z zakresu windykacji terenowej? Dajcie również znać, jakie rezultaty przyniosła współpraca z firmą windykacyjną w tym zakresie! Czy profesjonalna windykacja należności ostatecznie okazała się opłacalna?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *